KONZULTACE

Na své zdraví je každý sám sobě nejpovolanějším odborníkem, takže nelze si myslet, že někdo něco za druhého zcela vyřeší. Jsou lidé, kteří se naučí vnímat své tělo (a nejen to) sami, jiní k tomu potřebují drobnou radu či konzultaci. Internet nemusí být tím nejlepším odborníkem… Ze zkušenosti víme, že nejlepší je si najít na sebe dostatek času a klidného prostoru, aby si člověk začal skutečně naslouchat. Mnohým přátelům a naší rodině byla naše společná doporučení již často k užitku a stejně tak s pokorou a důvěrou v boží přítomnost a získané zkušenosti přistupujeme ke každému, kdo se na nás se svým trápením obrátí. Podaří-li se najít řešení, radujeme se z toho a věříme, že ten, kdo má šanci něco změnit, to také udělá. Konzultace jsou zdarma, jen je třeba mít na ně prostor – ideálně při osobní návštěvě u nás. Navázat kontakt lze také telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: marie@trinitasherba.cz.

Veškeré byliny, kterými disponujeme a můžeme je pro léčbu nabídnout, jsou uvedeny v Herbáři.